06 – Sankelmark

 

Sankelmark

Mindesmærket ved Sankelmark sø står i skovkanten, set fra Flensborg, til højre for forbundsvejen 76.

Mindesmærket er skænket til Det Danske Krigsministerium af privatmanden, etatsråd, tømrermester G.F. Bock fra København. De døde, der her mindes, faldt i kampen ved Sankelmark den 6. februar 1864, hvor danske tropper kæmpede mod østrigske. Iøvrigt henvises til teksten i H. Boeck’s bog side 311.

 

(Tilbage til oversigten)